Fuglekongedagen:
 
PROGRAM FOR FUGLEKONGESKYDNINGEN:
Bestyrelsen møder til morgenkaffe hos fuglekongen kl. 8 - dette aftales dog fra år til år.
Fuglekonge og Statsminister køres i Kareten fra Fuglekongens bolig kl. 09.30 til rådhuset.

Ankomst kl. 10.00, hvor Fuglekongen modtages af brødrene med damer imedens Randers Pigegarde musicerer. Ceremonimesteren byder velkommen til brødre, damer og borgmester. som byder indenfor i byrådssalen.
Efter servering af den obligatoriske Blå Thor, Gammel dansk samt Sarah Bernard kage holder borgmester og statsminister tale.
Derefter afgang fra rådhuset kl. 10.30 mod Skyttehuset.
Med musik og faner i spidsen, efterfulgt af brødrene, kører kareten til Skyttehuset på Skovbakken.

Ankomst til Skovbakken kl. 11.00 hvor Statsministeren byder velkommen.
Ceremonimesteren står for flaghejsningen. Der synges "Der er ingen ting, der maner.."
 
Fuglekongen byder på morgenkaffe ca. kl. 11.15.

Kl. 12.00 siger Statsministeren farvel til damerne og takker for deres fremmøde. Derefter påbegyndes skydningen på begge baner, indtil den nye fuglekonge er fundet.
Ved kåringen af den nye Fuglekonge udbringes - ca. kl. 16.30 - en skål for denne i champagne.

Ved den efterfølgende fotografering, når begge baner er færdige "låner" den nye Fuglekonge kæden til fotograferingen.

Derefter frokost for tilmeldte skydebrødre fra ca. kl. 17.00 – til …
Sidste års Fuglekonge afslører og overdrager sit skjold til Skydeselskabet.
 
Evt. nye brødre optages. Dette hverv udføres af statsministeren, som også uddeler evt. 25 og 40 års tegn, og udnævner æresmedlem(mer).

Talen til de nye brødre holdes af afgående fuglekonge, som overdrager Fuglekongekæden til den ny fuglekonge.
Der udeles præmier til fuglekongen. Den nye Fuglekonge holder tale.

 

 
 
FUGLEKONGENS PERIODE.
Tegnet på fuglekongens værdighed er kæden, den skal bæres til efterårs, forårs, sommer og fuglekongeskydningen. Når man er kåret til fuglekonge, serveres der Champagne i Skyttehuset.
Inden næste fugleskydning skal fuglekongen lave sit skjold, som han overdrager til skydeselskabet ved Fuglekongeskydningen.
I sin embedsperiode skal fuglekongen arrangere lotterier, for at samle penge ind til fuglekongernes konto, som han og de tidligere fuglekonger sammen med bestyrelsen, har medbestemmelsesret over.
Fuglekongen sender sin “Kundgjørelse” ud til brødrene, ca. 4 uger før Fuglekongeskydningen.

FUGLEKONGEN FÅR UDLEVERET.
Fuglekongekæden til lån i sin periode. Den er i 2005 vurderet til 200.000 kr.

Vandrepokaler skænket af:
Arkitekt Palle Hauerlev, Discontobanken, Hafnia Hånd i Hånd, Randers Kommune

Dronningens pokal er skænket af:
Nelly Linde

PÅ FUGLEKONGEDAGEN.
På fuglekongedagen starter bestyrelsen hos fuglekongen kl. 8.00 til morgenkaffe.
Det er kutyme at morgenmaden arrangeres og betales af fuglekongen.
Frokosten for gl.& ny fuglekonge, samt evt. inviterede gæster betales af skydeselskabet.

 
Kongefugleskydningens skyde- og præmieliste.
 
Skydeliste:
Fuglekongen skyder først. Derefter ældste æresmedlem, så næstældste, osv.
Derefter deltager skytterne i rækkefølge efter tilmelding.

Præmie fordeling:

 

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For at kunne deltage i selve kongeskydningen skal man oppebærer en anciennitet på 3 år i skydeselskabet.

Af Bjarne Nielsen
Optaget i Randers Borgerlige Skydeselskab i 1977 på opfordring af malermester Frode Pedersen. Fuglekonge i 1996.
I nogle år blev Fuglekongen modtaget i Houmeden, Danmarks første gågade. Houmedens forretningsfolk stod for arrangementet ved modtagelsen, og der var igennem årene næsten ingen grænser for deres opfindsomhed, som relaterede til Fuglekongens daglige beskæftigelse. I nogle tilfælde tog "løjerne" overhånd. Til tider kunne det være nedværdigende for den pågældende Fuglekonge.
I 1990 blev arrangementet flyttet til Rådhuset, hvor skydebrødrene først bliver underholdt af Randers Pigegarde indtil Fuglekongen ankommer kl. 10.00 i Skydeselskabets flotte karet. I det øjeblik Fuglekongen stiger ud af kareten sammen med statsministeren blæses en fanfare som er tilegnet Fuglekongen. Ceremonimesteren byder velkommen i overværelse af Byens Borgmester, som så inviterer skydebrødrene med fruer op i byrådssalen, hvor der serveres Gammel Dansk, Blå Thor og kransekage. Efter hyggeligt samvær samt taler af borgmester og statsminister forlader selskabet byrådssalen på Rådhuset for i procession at marcherer til Eremitagen på Skovbakken med Randers Pigegarde i spidsen. Flaget sættes til tonerne af "Der er ingenting der maner".
Derefter går skydebrødrene til bords for at indtage morgenmåltidet, som den afgående Fuglekonge er vært ved.
En flot og festlig indledning for dagen, hvor en ny Fuglekonge skal kåres. 

 

 

OPDATERET 29. maj 2013