Medlemmer

 2                   Ralph Asbjørn Andersen

13                 True De Choen

16                 Ove Dalby

20                 Kristian Elgård

26                 Søren D. Jacobsen

32                 Ingolf Jørgensen

51                 Holger Olesen

70                 Hans Jørgen Sørensen

81                 Svend Erik Frandsen

94                 Loui Kruse Sørensen

97                 Finn Juul

105               Mads Hjorth Jensen

108               Leif Melholdt Rasmussen

120               Poul Sloth

121               Karsten Skjødt-Jakobsen

124               Flemming Brøndberg

130               Lars Nørbech

135               Erik Folsø

145               Erik Lundorff

155               Hans Christian Jakobsen

163               Niels Bugge

165               Kjeld Bang

167               Stig Sørensen

168               Brian Jensen

170               Anders B. Christensen

171               Kenneth Andreassen

174               Ronny Bjørk

175               Lynge Christoffersen

178               Peter Christensen

179               Mogens Andreassen

187               Flemming Sørensen

191               Steen M. Andersen

192               Jan Westphael

194               Torkil Røschmann

197               Jonas Bødker Iversen

200               Ruben Sloth

202               Torben Brøndum

203               Kai Ivan Jensen

205               Bendix Bertelsen

206               Frede Nørholm

207               Jens Peter Halgaard Jensen

209               Jens Vestergaard Nielsen

210               Thomas Kjær Jensen

211               Allan Magnussen

213               Gert Tjørnum

214               Per Wissendorff Jensen

220               Carl la Cour

221               Ib Gert Christensen

222               Lars Drescher

224               Jesper Ahm Thomsen

225               Bjarne Mikkelsen

228               Jan Hougaard

229               Jan Toft Olesen

230               Nicolai P. Ørndrup

231               Kurt Mogensen

233               Martin H. Meyer

234               Ole Bredgaard

236               Finn Larsen

237               Mads Lundorff

238               Bo Nielsen

239               Jan P. Pedersen

240               Rasmus Tanggaard

241               Torben Christoffersen

242                Peter Asmussen

243               Bendt Ransborg Hejerholt

244               Kent Røjkær

245               ..