Pokaler og vedhæng
Alle pokalerne i skydeselskabet har hver deres historie, som kan ses på de enkelte vandrepokaler og Fuglekongepokaler.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedenstående pokaloversigt viser hvem der har skænket de enkelte pokaler, og til hvilken skydning de er tiltænkt.

 

 
Pokal til Skænket af Udleveres til Første år Bemærkning
Fuglekongeskydningen Arkitekt Palle Hauerlev Fuglekongen   ikke graveret
Fuglekongeskydningen        
Fuglekongeskydningen        
Fuglekongeskydningen        
Fuglekongeskydningen        
Fuglekongeskydningen        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
  
Fuglekongeskydningen Diskontobanken / Unibank Fuglekongen
Fuglekongeskydningen Hafnia Hånd i Hånd Fuglekongen
Fuglekongeskydningen Randers Kommune Fuglekongen
Randers borgerlige Skydeselskab – stiftet 1852
Side 34 af 38 www.rbs1852.dk 17-01-2008
RBS Mappe web2007-udg01.doc
Fuglekongeskydningen Nelly Linde/Dronningens pokal Dronningen
Fuglekongeskydningen Ejvind Bach Venstre vinge ikke graveret
Efterårsskydning Erik Lange Stor bane 2001 Ny - ikke graveret
Vildtskydning True de Choen Højre bane
Vildtskydning Uffe Kofoed Eriksen Venstre bane
Vinterskydning Sparekassen Højre bane 2001 Ny - ikke graveret
Vinterskydning Provinsbanken Venstre bane
Forårsskydning Jyske Bank Stor bane
Forårsskydning Houmedens pokal Stor bane - dårligste skytte Udgået
Forårsskydning Laust Skovfoged Back Stor bane - dårligste skytte 2005 Erstatter Houmedens pokal
Sommerskydning Georg Naundrup Stor bane
 
Præmierne

 

 
Skydning Bane Placering Præmie Vedhæng Udleveres til Note
Fuglekongeskydningen Stor Næbbet Snapsebæger Ørn + årstal Skytten 2
Fuglekongeskydningen Stor Kronen Snapsebæger Ørn + årstal Skytten 2
Fuglekongeskydningen Stor Halen Snapsebæger Ørn + årstal Skytten 2
Fuglekongeskydningen Stor Højre klo Snapsebæger Ørn + årstal Skytten 2 (+1)
Fuglekongeskydningen Stor Venstre klo Snapsebæger Ørn + årstal Skytten 2 (+1)
Fuglekongeskydningen Stor Højrevinge Snapsebæger Ørn + årstal Skytten 2
Fuglekongeskydningen Stor Venstrevinge Præmie +Tekande Ørn + årstal Skytten 2+3+6(+1)
Fuglekongeskydningen Stor Brystpladen Sølvfad + vandrepokaler ”Guld ørn” årstal Skytten 4+5+6
Fuglekongeskydningen Lille Næbet Snapsebæger Ingen Skytten 2
Fuglekongeskydningen Lille Kronen Snapsebæger Ingen Skytten 2
Fuglekongeskydningen Lille Halen Snapsebæger Ingen Skytten 2
Fuglekongeskydningen Lille Højrevinge Snapsebæger Ingen Skytten 2
Fuglekongeskydningen Lille Venstrevinge Snapsebæger Ingen Skytten 2
Fuglekongeskydningen Lille Brystplade Præmie Ingen Skytten 2
Efterårsskydning Stor 1. plads Erik Langes pokal 1. præmie Bedste skytten 6
Efterårsskydning Stor 2.- 3.- 4.- 5. Ingen 2.- 3.- 4.- 5. præmie Skytterne 9
Efterårsskydning Lille 1. plads Ingen 1. præmie Bedste skytten 9
Vildtskydning Højre 1., 2. og 3. 2 * valgt præmie Ingen Skytterne 8
Vildtskydning Venstre 1., 2. og 3. 2 * valgt præmie Ingen Skytterne 8
Vinterskydning Højre 1. plads Sparrekassen 1. præmie Bedste skytte 6
Vinterskydning Højre 2.- 3.- 4.- 5. Ingen 2.- 3.- 4.- 5. præmie Skytterne 9
Vinterskydning Venstre 1. plads Provinsbanken 1. præmie Skytterne 6
Vinterskydning Venstre 2.- 3.- 4.- 5. Ingen 2.- 3.- 4.- 5. præmie Skytterne 9
Forårsskydning Stor 1. plads Jyske Bank 1. præmie Bedste skytte 6
Forårsskydning Stor 2.- 3.- 4.- 5. Ingen 2.- 3.- 4.- 5. præmie Skytterne 9
Forårsskydning Stor Sidste plads LSB pokal – tidligere
Houmedens pokal
Ingen Dårligste skytte. 6
Forårsskydning Lille 1. plads Ingen 1. præmie Bedste skytte 9
Forårsskydning Lille 2.- 3.- 4.- 5. Ingen 2.- 3.- 4.- 5. præmie Skytterne 9
Sommerskydning Stor 1. plads Georg Naundrup 1. præmie Bedste skytte 6
Sommerskydning Stor 2.- 3.- 4.- 5. Ingen 2.- 3.- 4.- 5. præmie Skytterne 9
Sommerskydning Lille 1. plads Ingen 1. præmie Bedste skytte 9
Sommerskydning Lille 2.- 3.- 4.- 5. Ingen 2.- 3.- 4.- 5. præmie Skytterne 9
Note:
Der var tidligere en del lukkede skydninger. Nu er alle skydninger åbne, dog ikke fuglekongeskydningen, dan man skal have været medlem i
min. 3 år, før man kan prøve lykken. Præmierne blev tidligere udleveret til fraværende medlemmer, som en lukket skydning.
Præmier kan variere (Snapsebæger, Vippeaskebæger, Papirkniv e. lign.).
Tekanden er vandrepokal til skyttens kone (+ tale for damerne (hvis der afholdes festaften) .
Sølvfad til fuglekongen (er ikke vandrepræmie & kan ændres fra år til år)
Fuglekongekæden & Vandrepokaler til fuglekongen (se afsnit om pokalerne).
Præmier/Pokaler er vandrepræmier/pokaler.
Præmie & Pokal oversigt bliver ajourført efter behov.
2*Præmierne til vildt skydningen, er normalt 2 ænder til de 3 bedste skytter, ingen vedhæng.
Kun præmievedhæng!
 
Vedhæng til
efterårs, vinter, forårs og sommerskydning:
 
Vedhæng med bånd, Rød bånd/Vedhæng, Hvid bånd/Vedhæng, Blå bånd/Vedhæng, Gul bånd/Vedhæng, Grøn bånd/Vedhæng, blev i
forbindelse med nye bestillinger, tilbage i 2001, vedtaget at man ville modedanisere og erstatte vedhæng med bånd, til nyt emblem design,
med farvet ring ~ farven på båndet og med patentlukke, når nuværende lager af vedhæng med bånd er brugt op.
 
 
Jubilæumsemblem
 
Jubilæumsemblemet, med samme farver og udseende som præmieemblem nr. 1, men med jubilæumsskift i den yderste ring.
Emblemerne er designet af selskabets sekretæren, Svend Erik Frandsen.
Diameteren på Jubilæums- og 1. præmie emblemerne bliver ø26, om de andre præmie emblemer også ændres fra ø22 til ø26, besluttes
senere.
Der er blevet fremstilles nyt ”værktøj” hos Køhler Emblemer.
Desværre havde Køhler Emblemer fået fremstillet jubilæumsemblemet med en ”lille” fejl, idet stiftelsesåret af RBS var ”1952” – som ikke blev
opdaget før til selve jubilæet. Køhler Emblemer beklager meget den ”lille” fejl og har fremstillet nye jubilæumsemblemer, med det rigtige årstal.
Disse blev udsendt i december 2002.

 
 

OPDATERET 31. oktober 2015