Æresmedlemmer

 

Æresmedlem – Ove Dalby
Udnævnt til æresmedlem i 2017, fuglekonge i 2010, medlem siden år ? og har været krigsminister siden 20??

Æresmedlem – Laust Skovfoged Bach
Udnævnt til æresmedlem i 1984, fuglekonge i 1998, medlem siden år 1961 og har været krigsminister i perioden 1989 – ?.
Laust fortæller:
I efteråret 1961 blev jeg optaget i RbS, det var min svoger Chr. Moeslund som dengang var fuldmægtig i Banken for Randers og Omegn, der anbefalede mig. Den gang var det mest selvstændige der var medlemmer, der var heller ikke mange, der kom ude fra landet, det var mest fra Randers by.
Dengang var det ikke så gode forhold vi havde at mødes i. Den første tid jeg var med, begyndte de udendørsskydningerne altid kl. 13.00
(Dengang havde de selvstændige forretningsfolk tid og råd til at ofre en eftermiddag på skydningerne).
Vinterskydningerne blev den første tid afholdt i Håndværkerforeningen (på Keglebanen), hvor der blev spillet kegler og kort, ikke så meget raflen. Senere flyttede vi til Dronning-borg-hallen, der var et kedeligt sted. Der var koldt og ikke megen plads, desuden skulle skydningerne slutte senest kl. 22.00.
Heldigvis fik vi så vores dejlige Skyttehus renoveret, så vi nu har nogle dejlige omgivelser at mødes i.
Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i 1989 og blev foreslået til ”Krigsminister”, som jeg har været siden. Det har for mig været nogle dejlige år i skydeselskabet, med mange gode minder.
I min tid som Krigsminister har vi ved fælles hjælp fået skydebanen renoveret og, fået 2 nye luftgeværer.
De 2 gamle rifler er efter en renoveringen, så gode som nye. Der blev skåret et stykke af kameerne, der var blevet så slidte, at hylstrene udvidede sig så meget at de ikke kunne tækkes ud. De 2 gamle salonrifler, som tidligere blev brugt på banerne i såvel Håndværkerforeningen som Dronningborghallen, blev solgt i 2001, da vi nu skyder med lugtgevær indendørs om vinteren i skyttehuset.
Jeg havde den glæde at blive fuglekonge i 1998. Det var en stor oplevelse, men det største var for mit vedkommende, den dag man afleverer sit skjold til skydeselskabet.

Æresmedlem – Laust Nielsen
Udnævnt til æresmedlem i 1997, fuglekonge år 1984, medlem siden år 1969.
Laust Nielsen fortæller:
Det er en glæde, at skulle skrive lidt i anledning af RbS´s 150 års jubilæum.
Jeg blev optaget i 1969, foreslået af malermester Frode Pedersen, der på den tid var en meget afholdt skydebroder og samtidig et meget fint menneske.
Det var somme tider en mærkelig fornemmelse at være til skydning. Vi sad ved lange forsamlingsborde, og sad på lange bænke uden rygstød – en mærkelig fornemmelse i så fint et selskab.
Kontingentet var meget beskeden, indskud til skydningerne det samme, det meste blev brugt til præmier, dette kunne jeg ikke altid forstå, men sådan var det.
En dag talte jeg med tømrermester Søren Balle om at få fremstillet nogle nye borde, det var han med på. Jeg talte med vores Statsminister om det – den gang guldsmed Knud Kjølner. Det faldt ikke i god jord, men vi lod bordene fremstille (vi har dem endnu), og en dag før en skydning blev de opsat. Det blev trods alt godtaget.
Det blev den første spæde start på renovering af skyttehuset, men vi sad stadig på bænke uden rygstød. I tiden omkring min Fuglekongetid og min efterfølger landskabsarkitekt Frederiksen, talte vi meget om nye stole og man fandt frem til de stole vi har i dag, som dengang blev ”solgt” til skydebrødrene – i alt 40 stk., og guldsmed Michael Bræmer-Jensen sponserede navneplade til montering på stoleryggen.
I 1997 havde jeg den ære at blive udnævnt til æresmedlem. I den anledning ønskede jeg at skænke en statsministerkæde til Skydeselskabet.
Jeg tegnede en sådan kæde og fik den fremstillet hos guldsmed Bræmer-Jensen. Den blev imidlertid så dyr, at jeg måtte bede nogle skydebrødrene om at yde et bidrag (De enkelte led i kæden blev solgt og køberen fik sit navn graveret i et kædeled) Jeg synes selv at kæden er flot.
Det har altid været en glæde at deltage i vort skydeselskabs skydninger, fester mm., men jeg synes at påklædningen i nogle år er faldet lidt, for år tilbage var det en selvfølge, at man havde jakke på, – der er måske nogle der synes jeg er snobbet, – men det ser godt ud, især på fuglekongedagen bør skydebrødrene have jakke på, både ved modtagelsen på Rådhuset og på turen gennem byen.
Jeg vil ønske, at det bliver gennemført, at skydebrødrene fik ens jakker med emblem!
Stort set synes jeg, at Randers borgerlige Skydeselskab er en pryd for byen, og jeg synes vi skal bevare den pryd og kultur skydeselskabet tilfører vores by.

Æresmedlem – Bjarne Nielsen
2009 fuglekonge år 1996 medlem siden 1977. 2. Ceremonimester